• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • trykk
  ciśnienie

  Trykk er forholdet mellom en kraft som virker vinkelrett på en flate, og arealet av flaten. Vanlige lufttrykk kalles normaltrykket og er en atmosfære. Når vi snakker om trykk, er det derfor normaltrykket pluss overtrykket vi snakker om. Det kalles absolutt trykk. Alt trykk som er lavere enn atmosfæretrykket, kalles undertrykk eller vakuum.

  Ciśnienie to stosunek wartości siły działającej prostopadle na powierzchnię do wielkości pola tej powierzchni. Zwykłe ciśnienie nazywamy z reguły ciśnienim normalym lub ciśnieniem atmosferycznym. Kiedy mówimy o ciśnieniu, to mówimy o ciśnieniu normalnym + nadciśnieniu. To ciśnienie absolutne. Ciśnienie niższe od ciśnienia atmosferycznego nazywamy próżnią lub podciśnieniem.