• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • tomgangsspenning
  napięcie jałowe

  Tomgangsspenning er den spenningen som skal til for å tenne elektroden. Jo høyere tomgangsspenningen er, jo lettere er det å tenne lysbuen. Men spenningen må ikke være for høy, for da kan det være farlig å komme borti strømførende deler.

  Napięcie jałowe to napięcie niezbędne do zapalenia elektrody. Im wyższe napięcie jałowe, tym łatwiej zapala się łuk. Ale napięcie nie powinno być za wysokie, bo wtedy kontakt z częściami przewdzącymi prąd staje się niebezpieczny.