• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • tiltrekningsmoment
  moment dokręcenia śruby

  Tiltrekkingsmoment er den kraften som skal brukes ved tiltrekking av skruer og muttere. Vi må skru så fast at vi er sikker på at skruen ikke skal løsne. Har vi flere skruer på samme del, for eksempel felgen på en bil, må alle skruene ha samme tiltrekkingsmoment. For å få det til må vi bruke en momentnøkkel. Hvilket moment som skal være på de forskjellige skruene, kommer fram av monteringsveiledningen eller reparasjonshåndboken. Tiltrekkingsmoment = kraft · arm. Vi bruker formelen M = F · a. M er tiltrekkingsmomentet i newtonmeter (Nm), F er kraft i Nm, og a er lengden av armen i meter (m).

  Moment dokręcenia śruby to siła niezbędna do nleżytego dokręcenia śrubek i nakrętek. Aby upewnić się, że śruba się nie poluzuje, należy ją dokręcić. Przy wkręcaniu kilku śrub do jednej części, na przykład przy montażu felg samochodowych, wszystkie śruby muszą mieć identyczny moment dokręcenia. W tym celu posługujemy się kluczem dynamometrycznym. Moment dokręcenia = siła • ramię. Posługujemy się wzorem M= f • a. M to moment dokręcenia śruby w newtonometrach (Nm), F to siła w Nm, a to długość ramienia w metrach (m).

  Tiltrekkingsmoment = kraft x arm