• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • syre
  kwas

  Syrer er sure kjemiske forbindelser som avhengig av konsentrasjon kan være etsende. Det finnes både svake og sterke syrer. Vi kan si at syrer er alt som smaker surt. Smaker et stoff surt, kan det inneholder en eller flere syrer. Syrer i etsende konsentrasjon kan forårsake sårskade på hud, slimhinner og øyne. En syre kan nøytraliseres ved å tilsette baser. Vi kjenner noen få sterke syrer og mange svake syrer. De mest kjente sterke syrene er saltsyre, svovelsyre og salpetersyre. Noen husholdningsprodukter kan inneholde syrer, blant annet husholdningseddik, avfettingsmidler, toalettrens og glansemidler. Hvis noen har fått sprut av syre i øynene, må man straks skylle godt med store mengder vann. Fortsett å skylle helt til den skadde er under legetilsyn.

  Kwasy to kwaśne związki chemiczne, które bywają żrace, w zależności od stężenia. Istnieją słabe i mocne kwasy. Można powiedzieć, że kwasem są wszystkie substancje o kwaśnym smaku. Jeśli coś jest kwaśne, to zawiera jeden lub kilka kwasów. Kwasy o żrącym stężeniu mogą uszkodzić skórę, błony śluzowe i oczy. Kwasy neutralizujemy przez dodanie zasady. Istnieje kilka kwasów silnych i wiele kwasów słabych. Najbardziej znane kwasy silne to kwas solny, kwas siarkowy i kwas azotowy. Niektóre artykuły gospodarstwa domowego zawierają kwasy, na przykład ocet, środki odtłuszczające, środki do mycia toalet i środki do połysku. Jeśli komuś kwas pryśnie do okoa, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody. Kontynuuj płukiwanie aż do pojawienia się personelu medycznego.