• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • sylindrisk forsenker
  pogłębiacz walcowy

  Sylindriske forsenkere bruker vi når vi skal lage flate forsenkninger til skruehoder og muttere, spesielt der vi har en støpt overflate. For å få godt nok underlag til skruer, muttere og underlagsskiver må materialet være flatt rundt skruefestene. Ved å forsenke med en sylindrisk forsenker får vi et plant område for underlagsskiven og skruen. Sylindriske forsenkere har en styretapp som går ned i hullet vi skal forsenke. Det er viktig å bruke riktig diameter på styretappen.

  Pogłębiacze walcowe stosujemy przede wszystkim do płaskich pogłębeń pod łby śrub i nakrętek, szczególnie na nawierzchniach żeliwnych. Aby uzyskać odpowiednie podłoże dla śrub, nakrętek i podkładek, materiał wokół mocowań śrubowych powinien być płaski. Stosując pogłębiacz walcowy uzyskujemy równą nawierzchnię pod podkładki i śruby. Niektóre pogłębiacze są wyposażone w pilota, który centruje wiertło w nawierconym otworze. Ważne, aby dobrać pilota o odpowiedniej średnicy.