• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • sylinder uten stempelstang
  cylinder bez drąga tłokowego

  Sylinder uten stempelstang er en type pneumatiske sylindere som brukes på lange strekk. De kan godt være 12 meter lange, som er blant det lengste som leveres. Sylinderen har en spalte (åpning) med spor langs hele sylinderlengden. Der kommer stempelstangen ut. Siden det er en spalte hele veien i sylinderen, er det montert en plasttetning i sporene i spalten, slik at luften ikke kommer ut. Når stempelet beveger seg, åpner og lukker plasttetningen seg om stempelstangen. Slike sylindere brukes der vi skal forflytte noe over lengre strekninger ved hjelp av luft.

  Cylinder bez drąga tłokowego to rodzaj cylindra pneumatycznego, stosowanego na dłuższych odległościach. To jeden z najdłuższych cylindrów dostępnych na rynku, może mieć nawet 12 m. Taki cylinder ma szczelinę (otwór) z rowkami na całej długości. To tu wychodzi drąg. Ponieważ szczelina znajduje się na całej długości cylindra, rowki uszczelnione są plastikiem, aby powietrze nie mogło się wydostać. Kiedy drąg zostanie wprawiony w ruch, plastikowe uszczelki rozwierają się i zwieraja wokół drąga. Tego typu cylindry pozwalają nam na przemieszczanie objektów przy pomocy sprężonego powietrza, na dłuższe odległości.

  Sylinder uten stempelstang