• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • sveiseteknikk
  technika spawania

  Sveiseteknikk er teknikker som brukes ved de forskjellige sveisemetodene. Alle metodene krever sin egen teknikk. Den kommer med øvelse og erfaring. En fagarbeider må beherske en eller flere av teknikkene. I produksjon kreves det sertifikater for å sveise de forskjellige metodene.

  Technika spawania, to technika różnych metod spawania. Każda metoda spawania ma swoją technikę. Wymagają treningu i doświadczenia. Pracownik wykwalifikowany powinien dobrze opanować jedną lub kilka technik spawania. Przy produkcji dla spawania poszczególnymi technikami wymagane są certyfikaty.