• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • sveiseflamme
  płomień spawalniczy

  Sveiseflammen er flammen som brukes ved gassveising. Skal sveisingen bli bra, må sveiseflammen være riktig. Gasstrykket må være 0,3 bar for både oksygen og acetylen (gjelder for X21). Temperaturen i flammen er ca. 3200 °C i den varmeste sonen. Stål smelter ved ca. 160 °C. Når du skal slukke flammen, stenger du først den brennbare gassen (acetylenet). Det kommer da et lite smell. Det er et lite, begrenset tilbakeslag og er ikke farlig.

  Płomień spawalniczy, to płomień stosowany do spawania gazowego. Właściwy płomień jest konieczny dla udanego spawania. Ciśnienie gazu ma wynosić 0,3 bara (dotyczy X21). Temperatura płomienia to około. 3200 °C, w najgorętszej strefie.Temperatura topnienia stali to około 160 °C. Aby zgasić płomień, należy najpierw wyłączyć gaz palny (acetylen). Wtedy daje się słyszeć maleńki wybuch. To nic groźniego, tylko nieznaczne cofnięcie się płomienia.

  Normal flamme
  Flamme med for mye acetylen