• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • sveiseangivelse
  oznakowanie spawów

  Sveiseangivelser beskriver på en arbeidstegning hvilken type sveis som skal være der det skal sveises på et produkt. Sveiseangivelsen gir opplysninger om sveisemetoden, om det skal sveises helt rundt, om det er en montasjesveis som skal utføres på monteringsstedet, arbeidsstillinger for sveisen, godkjenningsnivåer og hvilke tilsettingsmaterialer vi skal ha i sveisetråden.

  Oznakowanie spawów to oznakowanie stosowane na rysunkach roboczych, aby wiadomo było, jakiego rodzaju spawu wymaga dany produkt. Oznakowanie informuje o metodzie spawania, o tym czy spaw wykonujemy po zamkniętym obwodzie, czy też chodzi tu o spoinę wykonywaną w montażu, podaje zalecane pozycje spawania, poziomy certyfikacji oraz matriały stopiwa drutu spawalniczego.