• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • sublimasjon
  sublimacja

  Sublimasjon er en faseovergang der et fast stoff går over til gass uten å gå veien om flytende form. Det vil si at is kan gå over til vanndamp uten å gå veien om vann. Mye av snøen ute forsvinner på nettopp denne måten. Den motsatte er også mulig, det vil si at vanndamp kan gå direkte over til is. Det kalles deposisjon.

  Sublimacja to bezpośrednie przejścia substancji od stanu stałego do gazowego, z ominięciem stanu ciekłego. Na przykład lód, który przemiania się w parę, z ominięciem fazy wodnej. Sporo śniegu znika właśnie w ten sposób. Możliwa jest także przemiania odwrotna, czyli z pary w lód. Ten proces nazywamy resublimacją.