• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • stykkliste
  wykaz części

  En stykkliste er en spesifikasjon eller oppstilling av detaljene som er tegnet på tegnearket. Stykklista oppgir hvor mange ulike detaljer det er, og hvor mange eksemplarer vi skal lage av hver detalj. Navnet på detaljen blir skrevet i entallsform. Dimensjoner og materialtyper må også oppgis.

  Wykaz części to wyszczególnienie lub lista elementów rysunku technicznego. Wykaz części podaje liczbę elementów oraz liczbę egzemplarzy z każdego rodzaju. Nazwy elementów piszemy w liczbie pojedyńczej. Wykaz podaje także wymiary i rodzaje materiałów.