• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • akselerator
  przyspieszacz

  Akselrator er et kjemisk stoff som brukes i gummiindustrien. Akseleratoren gjør at gummien herder (tørker) fortere under fremstillingen. I maskinteknikken brukes ordet om pumper som får motorer til å akselerere fortere.

  Przyspieszacz, to substancja chemiczna stodsowana w przemyśle gumowym. Przyspieszacze sprawiają, że proces twardnienia (wysychania) gumy idzie szybciej. W inżynerii maszynowej termin ten stosowany jest dla określenia pompy, która zwiększa przyspieszenie silnika.