• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • stempelmotor
  silnik tłokowy

  En stempelmotor er en pneumatisk motor med stempler som får en veivaksel til å rotere. Stempelstengene driver veivakselen slik at når ett stempel går i plussretning, går det motstående stempelet i minusretning. Når det er flere stempler på veivakselen, får stempelmotoren stort dreiemoment selv om den har relativt lavt omdreiningstall.

  Silnik tłokowy to pneumatyczny silnik z tłokami, które wprawiają wał korbowy w ruch obrotowy. Drągi tłoka napędzają wał korbowy tak, że kiedy jeden tłok posunie się w kieunku dodatnim, to tłok po przeciwnej stronie przesuwa się w kierunku ujemnym. Jeśli wał korbowy ma kilka tłoków, to taki silnik ma stosunkowo wysoki moment obrotowy, mimo, iż liczba obrotów jest raczej niewielka.