• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • stator
  stojan

  Statoren er en fast del i elektromotoren som er stammen i motoren. Ordet stator kommer av statisk, som betyr stillestående. Statoren er magnet som skaper et kraftig, fast magnetfelt. Små motorer har to magnetpoler, en nordpol og en sydpol. På større motorer er det flere slike polpar. I stedet for å bruke permanentmagneter kan vi skape et magnetfelt ved å la det flyte strøm gjennom en spole. En slik magnetiseringsvikling kaller vi vanligvis en feltvikling.

  Stojan to jedna z nieruchomych części silnika elektrycznego, stanowiąca jego trzon. Norweskie słowo oznczające stojan, strator, pochodzi z łaciny i znaczy nieruchomy. Stojan stwarza silne, trwałe pole magnetyczne. Małe silniki mają dwa bieguny magnetyczne, północny i południowy, ale większe silniki mogą mieć po kilka par. Zamiast mangesu trwałego, do stworzenia pola magnetycznego możemy posłużyć się zwojem, przez który płynie prąd. Tego typu uzwojenie nazywamy uzwojeniem wzbudzającym.

  Statorer