• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • statistisk kvalitetssikring
  statystyczna kontrola wartości pomiarowych

  Statistisk kvalitetssikring vil si å bruke en målemetode som er mer pålitelig enn vanlig stikkprøvekontroll av produktene i en produksjonsserie. Ved produksjon av flere like arbeidsstykker, vil målene på stykkene forandre seg litt, for eksempel fordi verktøyet blir slitt. Måleverdiene kan forandre seg raskt eller langsomt, og det er viktig å registrere disse endringene. Vi bør derfor bruke en målemetode der vi kontrollerer flere like arbeidsstykker etter hverandre (5–10 stykk) for å se om det er tendens til forandringer i målene. Dette kalles en statistisk stikkprøvekontroll. Det kan lønne seg å føre et såkalt kvalitetsreguleringskart.

  Statystyczna kontrola wartości pomiarowych to rodzaj metody pomiaru, która okzała się bardziej skuteczna od zwykłej kontroli wyrywkowej produktów serii produkcyjnej. Przy produkcji wielu takich samych jednostek, ich wymiary będą nieco się różnić, na przykład z powodu zużywania się narzędzi. Mierzone wartości mogą zmieniać się szybko lub powoli, ważna jest rejestracja obu rodzajów zmian. Dlatego stosujemy metodę pomiaru polegającą na kontroli kilku części pod rząd (5–10 sztuk), bo w ten sposób dostrzegamy tendencje w zachodzących zmianach wymiarów. To właśnie jest statystyczna kontrola wartości. Przydatne będzie prowadzenie tak zwanej karty regulacji jakości.