• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • spenningsgløding
  żarzenie naprężeniowe

  Spenningsgløding er en varmebehandling av stål for å få vekk mekaniske spenninger fra stålet. Når vi smir, valser, presser, dreier, sveiser eller kaldbearbeider stål, oppstår det spenning i arbeidsstykket. Spenningen kan bli så stor at arbeidsstykket kan vri seg. Når vi varmer opp arbeidsstykket til mellom 500 og 600 °C og holder temperaturen der i noen timer, forsvinner spenningene.

  Żarzenie naprężeniowe to rodzaj obróbki cieplnej stali, stosowanej w celu usunięcia naprężeń mechanicznych. Podczas kucia, naciskania, toczenia, spawania, szlifowania, obróbki na zimno oraz innych tego typu prac, w materiale powstają naprężenia. Bywa, że naprężenia są tak duże, że powodują skręcanie się materiału. Aby naprężenia znikły, stal należy nagrzać do temperatury 500 – 600 °C, a potem utrzymywać tej temperaturze przez kilka godzin.