• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • spennbakke
  szczęki

  Spennbakker er oppspenningsbakker som medfølger kjoksen eller bakkskiven. Til kjoksen følger det med to sett, et for utvendig oppspenning og et for innvendig oppspenning. Spennbakkene er nummerert med 1, 2 og 3 etter hvilken rekkefølge de skal monteres i kjoksen. Til bakkskiven er det bare ett sett, men dette settet kan vi snu.

  Szczęki to jedna z części chwytu tokarki lub tarczy szczękowej. Do uchwytu tokarki mamy dwa zestawy szczęk, do zakładania zewnętrznego i wewnętrznego. Szczęki są ponumerowane (1,2,3) zgodnie z kolejnoscią mocowania w uchwycie. Szczęki tarczy to tylko jeden zestaw, ale można ich używać z obu stron.