VIKTIG! TIP-ordboka er under avvikling og vil ikke være tilgjengelig etter 30.04.2021.

 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • smøring
  smarowanie

  Smøring er fett eller olje vi tilfører en maskin eller annet utstyr for å redusere friksjonen og dermed slitasjen mellom de forskjellige maskinelementene. Uten smøring bryter de raskt sammen. Feil eller uegnete smøremidler fører til unødvendig stor slitasje på utstyret.

  Smarowanie to dostarczanie tłuszczu lub oleju do maszyn lub innego osprzętu, w celu zmniejszenia tarcia, a tym samym także zapobiegania zużywaniu się poszczególnych części. Bez smarowania szybko dochodzi do awarii. Nieprawidłowa metoda lub niewłaściwy środek smarny powoduje nadmierne obciążenie sprzętu.

  Smøring med flytende smøremiddel
  Automatisk smøring av lagerhus