• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • smelting
  topnienie

  Smelting betyr at et materiale går over fra fast form til væske, for eksempel at is går over til vann. Det kaller vi en faseovergang. Den motsatte veien, fra flytende til fast form, kaller vi frysing.

  Topnienie to przejście substancji ze stanu stałego w ciekły, na przykład topniejący lód. To jedna z przemian fazowych. Przemianę w kierunku przeciwnym, to znaczy od stanu ciekłego w stały, nazywamy zamarzaniem.