• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • sliping
  szlifowanie

  Sliping er en avsponingsmetode der vi med skarpe slipemidler bearbeider et metall. Som oftest bruker vi en slipeskive. Den er sammensatt av slipemiddel (slipekorn), bindemiddel og luft. Slipemidlene er av forskjellig hardhet og størrelse. Bindemiddelet holder slipekornene sammen som et lim. Lufta gjør slipeskiven porøs. Vi snakker om harde og løse slipeskiver etter hvor mye bindemiddel det er i skiva. Sliping er en fin bearbeidingsmetode. Det vil si at vi ikke klarer å ta av så mye materiale som ved dreiing og fresing. Noen ganger er det bare snakk om tusendeler av en millimeter.

  Szlifowanie to metoda obróbki skrawaniem, w której metale szlifowane są przy pomocy ostrych środków ściernych. Najczęściej stosowane są ściernice. Ściernica składa się ze środka ściernego (ziaren ściernych), spoiwa i powietrza. Ziarna ścierne mają różną twardość i rozmiary. Spoiwo zlepia ziarna razem, jak klej. Powietrze sprawia, że ściernica jest porowata. Rozróżniamy ściernice twarde i miękkie, w zależności od zawartości spoiwa. Szlifowanie to obróbka precyzyjna. Dlatego nie usuwamy aż tak dużo materiału, jak przy toczeniu lub frezowniau. Czasami chodzi tylko o kilka tysięcznych milimetra.