• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • slipeskive
  ściernica

  Slipeskiva er verktøyet vi sliper med. Den er sammensatt av slipemiddel (slipekorn), bindemiddel og luft. Slipemidlene er av forskjellig hardhet og størrelse. Bindemiddelet holder slipekornene sammen som et lim. Lufta gjør slipeskiven porøs. Vi snakker om harde og løse slipeskiver etter hvor mye bindemiddel det er i skiva. Når vi sliper harde materialer, blir slipekornene fort slitt. Da ønsker vi at nye og skarpe korn skal komme fort fram. Når vi sliper bløte materialer, bevarer kornene skarpheten lenger. Vi sier derfor at harde materialer skal ha løse skiver, og bløte materialer skal ha harde skiver.

  Ściernica to narzędzie do szlifowania. Składa się ze środka ściernego (ziaren ściernych), spoiwa i powietrza. Ziarna ścierne mają różną twardość i rozmiary. Spoiwo zlepia ziarna razem, jak klej. Powietrze sprawia, że ściernica jest porowata. Rozróżniamy ściernice twarde i miękkie, w zależnosci od zawartości spoiwa. Podczas szlifowania matriałów twardych ściernice szybko się zdzierają. Wtedy należy naostrzyć ściernicę, by jej ziarna znowu stały się ostre. Przy szlifowaniu materiałow miękkich, ściernice dłużej zachowują ostrość. Dlatego do szlifowania materiałów twardych stosujemy ściernice miękkie, a do materiałów miękikch – ściernice twarde.