• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • brannvern
  ochrona przeciwpożarowa

  Brannvern er en felles betegnelse på alt som har med forebygging av brann å gjøre – alt fra brannvernøvelser og fjerning av brannfarlig avfall til opplæring i og bruk av brannslukningsutstyr.

  Ochrona przeciwpożarowa to wspólne pojęcie obejmujące wszelkie działania zapobiegające pożarom – od ćwiczeń przeciwpożarowych do do usuwania odpadów łatwopalnych i instruktażu korzystania ze sprzętu gaśniczego.