• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • slange
  wąż

  Slanger brukes der vi ønsker en fleksibel forbindelse og ikke kan bruke rør. Hvilken type slange vi skal bruke, er avhengig av mange forhold. Vi må vite hvor stort trykk de skal tåle, om de blir utsatt for varme, lengden på slangen, hva slags væske som skal gå i den, og om slangen skal kobles raskt til og fra (hurtigkobling).

  Węże stosujemy w sytuacjach, w których wymagane jest elastyczne połączenie, a nie da się użyć rury. Wybór rodzaju węża zależy od wielu czynników. Powinniśmy wziąć pod uwagę to, jak duże ciśnienie ma znosić dany wąż, czy będzie narażony na działanie ciepła, jaka ma być jego długość, jaki rodzaj cieczy będzie przewodzić, oraz oczekiwaną szybkość łączenia (łączenie błyskawiczne).