• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • Boyles lov
  prawo Boyle’a

  Boyles lov brukes i forbindelse med gass eller luft (pneumatikk) og sier at produktet av trykk og volum er konstant for en gassmengde eller luftmengde når temperaturen er konstant.

  Prawo Boyle’a stosowane jest w pneumatuce, w związku z gazami i powietrzem; mówi, że iloczyn ciśnienia i objętości danej ilości gazu czy powietrza będzie stały, o ile temperatura także pozostanie niezmienna.