• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • slagginneslutning
  zażużlenie

  Slagginneslutninger er rester av slagg som ligger i sveisen. Den vanligste årsaken er at vi ikke er nøye nok med fjerne og slagget etter siste sveising. Alt slag må bankes vekk med slagghakke og stålbørste.

  Zażużlenia to resztki żużlu pozostałe w spawie. Najczęstszą przyczyną zażużleń jest niedokładne usunięcie żużlu po zakończeniu spawania. Cały żużel należy odpukać młoteczkiem i wyszorować szczoteczką stalową.