VIKTIG! TIP-ordboka er under avvikling og vil ikke være tilgjengelig etter 30.04.2021.

 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • skyvelære
  suwmiarka

  Skyvelæret er det mest brukte måleverktøyet i verkstedet. Med det kan vi måle både utvendig og innvendig lengde samt dybde på et objekt. Med et mekanisk skyvelære kan vi lese av mål med en nøyaktighet på 1/10 eller 1/20 mm. Med et digitalt skyvelære kan vi lese av med en nøyaktighet på 1/1000 mm. Skyveren på skyvelæret er utstyrt med en skala som kalles nonius. Der er 9 mm delt inn i 10 deler. Hver del i nonien blir derfor 9/10 mm = 0,9 mm. Dette gir en avlesningsnøyaktighet på 1/10 mm = 0,1 mm. Avlesningen gjør vi ved å lese av antall hele millimeter over 0 på noniusskalaen først, og så telle antall delestreker på nonien til vi finner en strek som står rett under millimeterstrekene.

  Suwmiarka to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi pomiarowych w warsztacie. Przy pomocy suwmiarki mierzymy długości zewnętrzne i wewnętrzne, oraz głębokość. Suwmiarka mechaniczna może odczytywać miarę z dokładnością do 1/10 mm lub 1/20 mm. Suwmiarka cyfrowa odczytuje miarę z dokładnością do 1/1000 mm. Suwak suwmiarki jest wyposażony w podziałkę kreskową zwaną noniuszem. Na noniuszu 9 mm jest podzielonych na 10 części. Więc każda część noniusza ma 9/10 milimetra, czyli 0,9 milimetra. A to daje dokłdność odczytu do 1/10 mm, czyli 0,1 milimietra. Odczytu dokonujemy odczytując liczbę całych milimetrów powyżej 0 na podziałce kreskowej noniusza, a potem licząc ilość kresek na noniuszu, aż dojdziemy do kreski, która znajduje się tuż pod kreskami oznaczającymi milimetry.