• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • skrålinje
  linia ukośna

  En skrålinje er i tegning en målsettingslinje som er satt ut fra en skrå kant. Slike uttrukne linjer bør unngås, for de krever at den som leser tegningen, må foreta egne utregninger.

  Linia ukośna to linia wymiarowa poprowadzona od ukośnej krawędzi. Tej motody należy raczej unikać, bo operator sam będzie musiał dokonywać obliczeń przed rozpoczęciem produkcji.

  Dette er ikke noen god metode å målsette skrålinjer på
  Bruk denne metoden for å målsette skrålinjer