• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • skrubbstål
  nóż zdzierak

  Skrubbstål er dreiestål som brukes til grovdreiing. På skrubbstålet er eggen lagt 45° (innstillingsvinkelen) på arbeidsstykket, og dermed får vi en lengre og kraftigere egg. Det er bra for varmeutviklingen i eggen, spesielt ved grovdreiing, fordi det reduserer skjærekreftene.

  Nóż zdzierak to nóż tokarski stosowany do toczenia zgrubnego. Ostrze zdzieraka ustawione jest wobec obrabianego kawałka materiału pod kątem 45° (kąt przystawienia), co daje dłuższe i silniejsze ostrze. To ma pozytywny efekt na ciepło wytwarzane na ostrzu narzędzia, szczególnie przy toczeniu zgrubnym, bo w ten sposób zmniejszamy siłę skrawającą.