• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • skal-verdi
  wartość żądana

  Skal-verdi er i reguleringsteknikken den verdien vi ønsker at prosessen skal ha. Er-verdien er den verdien som måles. Avviket er forskjellen mellom skal-verdien og er-verdien.

  W technice regulacji, wartość żądana to oczekiwana wartość danego procesu. Wartość rzeczywista to wartość mierzona. Odchył to różnica między wartością żądaną a wartością rzeczywistą.

  Når vi kjører bil, er fartsgrensen en skal-verdi. Den virkelige farten er er-verdien. Den viser seg på speedometeret.