• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • sikkerhetsdatablad
  arkusz danych bezpieczeństwa

  Sikkerhetsdatablad, også kalt «datablad», er et dokument som skal følge med alle kjemiske stoffer som selges. Her står det hva stoffet er, og hvilke skadevirkninger bruken av det kan medføre. Det står også hvilke vernetiltak som er nødvendige, og hva som må gjøres hvis det oppstår skader under bruk av stoffet. I den senere tid har leverandørene lagt ut sikkerhetsbladene på Internett.

  Arkusze danych bezpieczeństwa to dokumenty, które powinny być załączone do wszystkich substancji chemicznych dostępnych w sprzedaży. Informują nas o rodzaju substnacji i o zagrożeniach, które może spowodować. Mówią także o niezbędnym sprzęcie ochronnym i o ewentualnych działaniach pierwszej pomocy, w razie wypadku w trakcie używania substancji. Ostatnio coraz bardziej popularne wśród producentów jest publikowanie arkuszy bezpieczeństwa w internecie.