• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • selvkost
  koszty własne

  Selvkost er summen av kostnadene en bedrift har for å produsere en vare. Det er summen av materialkostnadene, lønnskostnadene og driftskostnadene. Når vi legger til fortjeneste og merverdiavgift, får vi salgsprisen.

  Koszty własne to suma wydatków, które poniosło przedsiębiorstwo przy produkcji danego produktu. To suma cen materiałów, wydatków na zarobki pracowników i kosztów operacyjnych. Jeśli dołożymy do tego zysk i VAT, uzyskamy cenę sprzedaży.