• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • salgspris
  cena sprzedaży

  Salgsprisen er den prisen en vare selges for til forbrukeren. I den prisen ligger de kostnadene bedriften har hatt for å produsere den, pluss en fortjeneste og merverdiavgift. Fortjenesten er det bedriften sitter igjen med når alle utgiftene er betalt. Den skal bedriften bruke til å investere i nye maskiner osv. (Selvkost + fortjeneste + merverdiavgift = salgspris.)

  Cena sprzedaży to cena, za którą towar sprzedawany jest klientom. W tę cenę wliczone są koszty przedsiębiorstwa związane z wyprodukowaniem danego produktu, zarobek i VAT. Zysk to dochód przedsiębiorstwa po odliczeniu wszystkich wydatków. Przedsiębiorstwo inwestuje zysk w nowe maszyny, itp. (Koszty własne + zysk + podatek od towarów i usług = cena sprzedaży.)