VIKTIG! TIP-ordboka er under avvikling og vil ikke være tilgjengelig etter 30.04.2021.

 • Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • saging
  przerzynanie piłą

  Saging er en sponskjærende bearbeidingsmetode som kan gjøres for hånd eller med maskin. Den mest brukte håndsaga er baufilen (skjærfilen). Av maskinsager er båndsag og kaldsag de meste brukte. Ved all saging må vi passe på at sagbladet er satt riktig i sagen. Tennene skal peke i den retningen sagen sager.

  Przerzynanie piłą to rodzaj obróbki skrawaniem, wykonywnej ręcznie lub maszynowo. Najczęściej stosowaną piłą jest piła do metalu. Jeśli chodzi o piły maszynowe, to najczęściej spotykane są piły taśmowe i piły tarczowe. Przy przerzynaniu piłą należy pamiętać o właściwym założeniu ostrza. Zęby powinny wskazywać kierunek piłownia.