• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • røykklasse
  klasyfikacja dymów spawalniczych

  Røykklasser er en inndeling av sveiseelektrodene etter hvor farlig sveiserøyk de utvikler. De deles inn i klasser fra R1 til R7. R1 er den mildeste klassen, og vi trenger vanligvis ikke avsug ved sveising med slike elektroder. Skader som kan oppstå av sveiserøk, er metallfeber, lungesykdommer, astma og kreft.

  Klasyfikacja dymów spawalniczych to system oznaczania elektrod spawalniczych, w zależności od szkodliwości wydzielanych przez nie dymów. Elektrody dzielimy na klasy, od R1 do R7. R1 to klasa dymów o najmniejszym stopniu szkodliwości, z reguły przy spawaniu taką elektrodą nie jest wymgany system odprowadzania wyziewów. Choroby wywołane dymem spwalinczym to na przykład gorączka metaliczna, choroby płuc, astma i rak.