• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • blyholdig messing
  mosiądz ołowiowy

  Blyholdig messing inneholder fra 0,5 til 3 % bly. Den har gode mekaniske og fysiske egenskaper og brukes blant annet til skruer og muttere, nipler, tannhjul og i mange elektroniske komponenter. Fordi bly er et tungmetall som opptas av kroppen og kan gi varige skader, brukes det ikke i legeringer som skal benyttes i drikkevannsforsyningen.

  Mosiądz ołowiowy zawiera od 0,5 do 3% ołowiu. Ma dobre właściwości mechaniczne i fizyczne, stosowany jest do produkcji śrub, nakrętek, niplów, kół zębatych i wielu komponentów elektronicznych. Ponieważ ołów to metal ciężki, powodujacy trwałe uszkodzenie organizmu, tego typu mosiądzu nie stosujemy do rur przewodzących wode pitną.