• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • risikovurdering
  ocena ryzyka zawodowego

  En risikovurdering er en vurdering av risikoen for det fysiske og psykososiale miljø på bedriften. En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn: 1) Finn farekildene. 2) Hva kan skje, og hvor sannsynlig er det? 3) Hva kan vi gjøre for å hindre det? 4) Tiltak og videre arbeid. Utfra disse forholdene kan vi lage en risikovurdering.

  Ocena ryzyka zawodowego to ocena ryzyka związango z fizycznym i psychosocjalnym środowiskiem pracy przedsiębiorstwa. Prosta ocena ryzyka zawodowego w czterech etapach: 1. Wykryj źródła zagrożeń. 2. Co się może zdarzyć, i z jakim prawdopodobieństwem? 3. Co można zrobić, aby temu zapobiec? 4. Działania zapobiegawcze i dalsze starania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Powyższe czynniki dają nam pojęcie o ryzyku zawodowym.