• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • retningsventil
  zawór sterujący kierunkiem przepływu

  Ventiler brukes for å regulere og kontrollere en krets. En retningsventil regulerer hvor lufta eller oljen i et pneumatikk- eller hydraulikkanlegg skal strømme. Ventilene er merket med to tall: antallet porter (tilkoblinger) og antallet mulige stillinger (posisjoner) de har. En 5/2-ventil er en ventil med fem porter og to stillinger. De kan enten være manuelt betjent, elektrisk betjent eller luft-/oljestyrt. På en 4/3 hydraulikksylinder er de fire portene merket med A og B for kobling til sylinder (arbeidsenhet), P for tilkobling til trykk og T for retur til tank. På en 5/2 pneumatisk ventil er portene merket 1 for luft fra anlegg, 2 og 4 for kobling til sylinder (arbeidsenhet) og 3 og 5 for returluft (eksos).

  Zawory sterujące kierunkiem przepływu umożliwiają regulację i kontrolę danego obwodu. Zawór sterujący kierunkiem przepływu decyduje o tym, gdzie popłynie ciecz hydrauliczna. Z reguły taki zawór oznaczamy przy pomocy dwóch liczb: liczby przejść oraz liczby możliwych pozycji, Zawór 5/2 to zawór o pięciu przejściach i dwóch możliwych pozycjach. Może być obsługiwany ręcznie, elektrycznie lub przy pomocy sprężonego powietrza lub oleju. Hydrauliczny zawór 4/3 ma cztery przejścia, A i B, łączące z cylindrem (jednostka pracująca), przejście P łączące ciśnienie oraz przejście zwrotu do zbiornika, T. Pneumatyczny zawór 2/5 numer 1 to przejscie powietrza z aparatury, 2 i 4 to przejścia łączące z cylindrem (jednostka pracująca), a 3 i 5 to zwrot powietrza (spaliny).

  En enkel 4/3-ventil med hurtigkobling for slanger
  En enkel 4/3-ventil med hurtigkobling for slanger