• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • resistivitet
  rezystywność

  Resistivitet vil si hvor stor motstand en leder yter mot elektrisk strøm. En god leder har liten resistivitet, det vil si den gjør liten motstand mot elektrisk strøm. Ledningsevnen varierer også med temperaturen. Vanligvis blir den målt ved 20 °C.

  Rezystywność materiału to opór przewodnika wobec prądu elektrycznego. Dobry przewodnik ma małą rezystywność, czyli że stawia słaby opór wobec przepływającego prądu. Przewodność zmienia się wraz z temperaturą. Zazwyczaj mierzymy ją w temperaturze 20 °C.