• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • reguleringsventil
  zawór regulacyjny

  En reguleringsventil er det vanligste pådragsorganet i prosessindustrien. Den fungerer som en variabel innstruping av et rør. Når ventilen lukker, vil gassen eller væsken i røret få et mindre areal å strømme gjennom. Da blir gjennomstrømningen mindre. Åpner ventilen, vil det strømme mer gjennom. Det finnes mange typer ventiler. De vanligste er seteventil, spjeldventil og kuleventil.

  Zawór regulacyjny to najczęściej stosowany organ nastawiający w przemyśle procesowym. Działa jak zmienne dławienie rur. Kiedy zawór się zamyka, dochodzi do zmiejszenia średnicy rury przez którą płynie dany gaz czy ciecz. Wtedy objetość przepływu zmaleje. Kiedy zawór się otwiera, objętość przepływu wzrasta. Najczęściej spotykane zawory regulacyjne to zawór gniazdowy, zawór motylkowy i zawór kulowy.