• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • regulator for dekkgass
  regulator gazu osłonowego

  Regulatorer for dekkgass er kraner som brukes på dekkgassflasker. Trykket på gassflaskene er stort. Derfor må vi montere en regulator for å regulere ned gasstrykket ved dekkgassveisingen. Regulatoren på dekkgassflasken har et innholdsmanometer som viser gasstrykket i flasken. I tillegg har den et flow-meter som viser hvilken hastighet (liter per minutt) gassen strømmer med. Hastigheten reguleres med reguleringsskruen. Det er sveiseutstyret som bestemmer hvilket trykk vi skal ha.

  Regulator gazu osłonowego to kran butli do spawania w osłonie gazu. Ciśnienie w butli gazowej jest duże. Dlatego do regulacji ciśnienia przy spawaniu stosujemy specjalny regulator. Regulator butli gazowej ma manometr pokazujący ciśnienie w butli oraz przepływomierz, kótry pokazuje ilość przepływającego gazu (w litrach na minutę). Ilość przepływającego gazu można regulować. Wysokość pożądanego ciśnienia zależy od rodzaju sprzętu spawalniczego.

  Regulator for dekksveising  © ESAB