• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • radius
  promień

  Radius er avstanden fra en sirkels sentrum til et vilkårlig punkt på sirkelens periferi. Den er halvparten av diameteren. Radiusen er også et mål for en sirkelbue. Radiusen på en sirkelbue kan i tegning angis på flere måter, men symbolet R og et tall som viser størrelsen på radiusen skal alltid være med.

  Promień to odelgłość od środka koła do dowolnego punktu na obwodzie. Promień to połowa średnicy. Promień to także wymiar łuku kołowego. Promień łuku kołowego można wymiarować na kilka sposobów, zawsze jadnak oznaczając go literą R oraz liczbą określającą wymiar.

  På sirkelbuer som har så stor radius at de kan forveksles med en rett linje, må du skrive ordet "bue" foran måltallet