• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • pyramide
  ostrosłup

  Pyramide er en geometrisk figur. Grunnflaten er et polygon, og den har like mange sider som antallet kanter i grunnflaten. Pyramiden ender opp i en spiss.

  Ostrosłup to figura geometryczna. Jej podstawę stanowi dowolny wielokąt, a liczba ścian jest równa liczbie kątów podstawy. Ostrosłup ma stożkowy czubek.