• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • projeksjonsmetode
  metoda rzutownia

  Projeksjonsmetoder er forskjellige metoder for å plassere et riss på en tegning. Den metoden som brukes mest i Norge, heter «First angle projection» og kalles ofte «veltemetoden». Den er den mest brukte i Europa og består av tre riss: sett forfra, sett ovenfra og sett fra siden.

  Metody rzutowania to różne sposoby umieszczania rzutów na rysunku technicznym. W Norwegii najczęściej stosowana jest europejska metoda rzutowania, zwana także «first angle projection». To najczęścje stosowana metoda w Europie, opiera się na trzech rzutach: z przodu, z góry i z boku.