• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • pressmonn
  wcisk

  Pressmonn er forskjellen mellom er-målet på en aksel og er-målet på en boring når boringen er mindre enn akselen. Vi møter begrepet i forbindelse med presspasninger og mellompasninger. Andre navn på pressmonn er negativt pasningsmonn eller krympemonn. Delene i en pressforbindelse og en krympeforbindelse har negativt pasningsmonn. Pressmonnet må ikke være for stort. Da vil vi ikke få delene sammen, eller en av delene kan sprekke. Det må heller ikke være for lite. Da kan delene fort løsne når de blir utsatt for belastning.

  Wcisk to różnica między wymiarem rzeczywistym wałka, a wymiarem rzeczywistym otworu, w przypadku, gdy otwór jest mniejszy od wałka. To pojęcie z dzidziny pasowania, stosowane wobec pasowań ciasnych i mieszanych. Czasami wcisk określany jest także jako ujemna różnica wymiarów. Komponenty połączeń wciskowych i kurczowych mają ujemną różnicę wymiarów. Wcisk nie powinnien być za duży. W przeciwnym razie połączenie będzie niekompletne, albo dojdzie do pęknięcia jednej z części. Ale za mały wcisk też nie jest pożądany. Bo wtedy części poluzują się pod wpływem obciążeń.