• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • polymerisasjonsreaktor
  reaktor do polimeryzacji

  Polymerisasjonsreaktor er prosessen som skaper polymerer. Plast er bygd opp av lange byggesteiner (molekyler) som kalles monomerer. Når flere monomerer bindes sammen i lange rekker, kalles det polymerer.

  Reaktor do polimeryzacji to proces wytwarzania polimerów. Plastik zubowany jest z długich elementów (cząsteczek) zwanych monomerami. Monomery łączą się w długie łancuchy, tworząc w ten sposób polimery.