• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • pneumatisk styringsenhet
  pneumatyczna jednostka sterująca

  Vi kaller det pneumatiske styringsenheter når vi bruker pneumatiske komponenter for å styre arbeidsenhetene på en maskin. Vi bruker retningsventiler for å styre trykkluft fram til arbeidsenhetene. De fungerer som brytere som stenger eller åpner for luftstrømmen til en arbeidsenhet, og kan betjenes på mange måter. I industrien styres ventilene som regel via en PLS (programmerbar logisk styring). Det er et system som programmeres til å styre pneumatiske systemer.

  Pneumatyczne jednostki sterujące to pneumatyczne komponenty służące do sterownia jednostkami pracującymi maszyny. Sprężone powietrze wprowadzamy do jednostek pracujących przy pomocy zaworów sterujących. Zawory funkcjonują jak przełączniki otwierające lub blokujące przepływ powietrza; można je obsługiwać na wiele sposobów. W przemyśle zawory są z reguły sterowane przy pomocy PLC (programowalne sterowniki logiczne). To system zaprogramowany do sterowania układów pneumatycznych.