• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • pneumatisk skjema
  schemat połączeń pneumatycznych

  Et pneumatisk skjema eller prosesskjema er et hjelpemiddel for å beskrive detaljert hvordan et pneumatisk anlegg er oppbygd og virker. Det beskriver lufttilførselen, ventilene og arbeidsenhetene som anlegget består av. I tillegg er slangene som forbinder disse, tegnet inn og beskriver hvilken port (åpning) de skal kobles til.

  Schemat połączeń pneumatycznych, albo diagram procesu, to środek pomocniczy, który tłumaczy budowę i działanie aparatury pneumatycznej. Schemat taki przedstawia nabór powietrza oraz zawory i jednostki pracujące danej aparatury. Zawiera także węże łączące poszczególne komponenty oraz przejscia, do krórych są podłączone.

  Pneumatisk koblingsskjema