• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • plastisk område
  strefa plastyczności

  Plastisk område er en betegnelse vi bruker innen strekkprøving. Når vi strekker et materiale med så stor kraft at flytegrensen overstiges og vi kommer utenfor det elastiske området, er vi i det plastiske området for materialet. Det plastiske området går fra flytegrensen og til materialet belastes med en så stor kraft at det blir et brudd.

  Strefa plastyczności to określenie stosowane podczas prób rociągalności. Rozciągając materiał z siłą przekraczającą granicę jego plastyczności wykraczamy poza sterefę elastyczności, czyli w strefę plastyczności. Strefa plastyczności materiału to strefa od granicy plastyczności do momentu złamania od wpływem działających sił.