• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • personlig verneutstyr
  sprzęt ochrony osobistej

  Personlig verneutstyr er verneutstyr som kun skal brukes av den det er tildelt. Hvilket verneutstyr det er, varierer fra yrke til yrke. Innenfor teknikk og produksjon kan det være øyevern, hørselvern, vernefottøy, hodevern, åndedrettsvern og håndbeskyttelse.

  Sprzęt ochrony osobistej to sprzęt ochronny przeznaczony do użytku osobistego pracownika, któremu został przydzielony. Rodzaj przydzialanego sprzętu ochrony osobistej zależy od wykonywanego zawodu. W zawodach techniczno-przemysłowych najczęściej spotykana jest ochrona oczu, ochrona słuchu, obuwie ochronne, ochrona głowy, ochrona układu oddechowego i ochrona rąk.