• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • parallellkobling
  połączenie równoległe

  Parallellkobling er en av to metoder for å koble strøm. I en parallellkobling er spenningsfallet det samme over alle komponentene, mens strømmen gjennom dem kan variere, avhengig av resistansen. Summen av delstrømmene er derfor lik hovedstrømmen.

  Połączenie równoległe to rodzaj połączenia elektrycznego. W połączeniu równoległym spadek napięcia będzie taki sam dla wszystkich komponentów, natomiast natężenie prądu może się różnić, w zależności od rezystancji. Suma natężeń poszczególnych prądów jest równa całkowitemu natężeniu prądu.